protocollen

protocollen

 
                                     
                                       
                                       
  Kwaliteitshandboek vaccinatiecentrum.nl     Inleiding        
  Tropical Health Advice & Vaccinations      Over het kwaliteitshandboek    
  Nijmegen- Wageningen- Den Bosch- Utrecht              
                                       
  Primaire processen H 1 t/m 3                              
                                       
  P       1. Afspraken zorg   Versie   WI    2. Werkinstructies/richtlijnen Versie   B       2. Bijlagen     Versie    
  P 1.1 Professioneel handelen   20/12/18   WI 2.1 Dagindeling secretaresse   20/12/18   B 2.1 Privacyreglement     20/12/18    
  P 1.2 Werkwijzen     20/12/18   WI 2.2 Reizigersspreekuur voeren   20/12/18   B 2.2 Klachtenreglement     20/12/18    
  P 1.3 Samenwerken     20/12/18   WI 2.3 Reizigersspreekuur op locatie   20/12/18                
  P 1.4 Ongewenste omgangsvormen   20/12/18   WI 2.4 Hepatitis B vaccinatie   20/12/18   B 2.4 Informatie vaccinaties/folders   20/12/18    
  P       2. Uitvoeren zorg       WI 2.5 Registratie afwijken LCR richtlijnen 20/12/18                
  P 2.1 Aanmelden-indicatie-intake-reizigers 20/12/18   WI 2.6 Recept malariatabl-antibiotica-diamox 20/12/18   CK       2. Checklijsten        
  P 2.2 Controle adviezen-problemen na vaccinatie 20/12/18   WI 2.7 Afvoer besmet materiaal   20/12/18   CK 2.1 Checklist spreekkamer   20/12/18    
              WI 2.8 Controlemechanisme gegeven adviezen 20/12/18   CK 2.3 Checklist noodset     20/12/18    
  P       3. Meten, analyseren, verbeteren zorg   WI 2.9 Raadplegen eindverantwoordelijke arts 20/12/18                
  P 3.1 Meten, analyseren en verbeteren   20/12/18   WI 2.10a Prik, snij en spatincidenten Den Bosch 20/12/18                
              WI 2.10b Prik, snij en spatincidenten Nijmegen 20/12/18   F     1 t/m 3  Formulieren        
              WI 2.10c Prik, snij en spatincidenten Utrecht 20/12/18   F 1.1 Agenda werkoverleg     20/12/18    
  Calamiteitenkaarten       WI 2.10d Prik, snij en spatincidenten Wageningen 20/12/18   F 1.2 Evaluatieformulier achterwachtarts 20/12/18    
  CAL01 Calamiteitenkaart Den Bosch   20/12/18   WI 2.11 Collaberen, vasovagale collaps   20/12/18                
  CAL02 Calamiteitenkaart Nijmegen   20/12/18   WI 2.12 Anafylactische reactie, shock   20/12/18   F 2.1 Intake formulier reizigers (NL)   20/12/18    
  CAL03 Calamiteitenkaart Utrecht   20/12/18   WI 2.13 Reanimatie van volwassenen   20/12/18   F 2.2 Intake formulier reizigers (EN)   20/12/18    
  CAL04 Calamiteitenkaart Wageningen   20/12/18   WI 2.14 Reanimatie van kinderen    20/12/18   F 2.3 Intake formulier Hepatitis B   20/12/18    
              WI 2.15 Reanimatie NRR richtlijnen   20/12/18   F 2.4 Intake Rabies     20/12/18    
              WI 2.16 Controle chargenummers   20/12/18   F 2.5 Niet opvolgen gegeven advies   20/12/18    
              WI 2.17 Controlemechanisme vaccinbeh. Spreekuur 20/12/18   F 2.6 Afwijken LCR protocol   20/12/18    
              WI 2.18 Reizigersspreekuur afsluiten   20/12/18   F 2.7 Informed consent OFF label gebruik   20/12/18    
              WI 2.19 Rabiesprotocol     20/12/18                
                          F 3.1 Vragenlijst Klanttevredenheidsonderzoek 20/12/18    
                          F 3.2 Evaluatieformulier bedrijven/scholen 20/12/18    
                                       
                                       
                              HL      2. Handleidingen        
                          HL 2.1 Handleiding Pytheas     20/12/18    
                                       
  Ondersteunende processen H 4 t/m 9                            
                                       
  P        4. Organisatie en KMS     WI       4. Werkinstructies       B    4. Bijlagen          
  P 4.1 Kwaliteitsbeleid     20/12/18   WI 4.1 Prospectieve risico-inventarisatie   20/12/18   B 4.1 Beleidsverklaring     20/12/18    
  P 4.2 Beleid       20/12/18   WI 4.2 Afhandeling ICKA’s     20/12/18   B 4.2 (meerjaren)beleidsplan   20/12/18    
  P 4.3 Risico-inventarisatie op niveau   20/12/18   WI 4.3 Interne audits     20/12/18   B 4.3 Reg. Prospectieve risico-inventarisatie (format) 20/12/18    
  P 4.4 Afwijkingen en veilig melden   20/12/18               B 4.4 Interne auditchecklist   20/12/18    
  P 4.5 Interne audit     20/12/18               B 4.5 Monitoren, meten, analyse en evaluatie 20/12/18    
  P 4.6 Monitoren, meten, analyse en evaluatie 20/12/18                            
  P 4.7 Directiebeoordeling     20/12/18               F     4. Formulieren          
                          F 4.1 ICKA formulier     20/12/18    
                          F 4.2 Format directiebeoordeling   20/12/18    
                                       
                                       
  P    5. Personeelsbeleid, competenties, kennis   WI    5. Werkinstructies       B    5. Bijlagen          
  P 5.1 Personeelsbeleid     20/12/18   WI 5.1 Inwerkprogramma reizigersverpleegkundige 20/12/18   B 5.1 Functieomschrijvingen   20/12/18    
  P 5.2 Competenties en kennis   20/12/18   WI 5.2 Compleetheid personeelsdossiers   20/12/18   B 5.2 Gedragscode     20/12/18    
  P 5.3 Nieuwe medewerkers     20/12/18   WI 5.3 Format RIE     20/12/18                
  P 5.4 Veiligheid medewerkers   20/12/18                            
  P 5.5 Oordeel medewerkers   20/12/18               F    5. Formulieren          
  P 5.6 Funktioneringsgesprekken   20/12/18               F 5.1 Personeel info formulier   20/12/18    
  P 5.7 Analyseren en continue verbeteren   20/12/18               F 5.2 Aftekenlijst inwerken     20/12/18    
  P 5.8 Scholingsplan     20/12/18               F 5.3 Beoordeling-bekwaamheid reizigersvpk 20/12/18    
                          F 5.4 Overzicht scholing medewerkers (format) 20/12/18    
                          F 5.5 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 20/12/18    
                          F 5.6 Verslag functioneringsgesprek   20/12/18    
                          F 5.7 Exit-formulier     20/12/18    
                                       
                                       
  P      6. Actueel houden-vernieuwen zorgverlening             F     6. Formulieren          
  P 6.1 Actueel houden van aanbod   20/12/18               F 6.1 Aftekenlijst LCR updates   20/12/18    
  P 6.2 Invoeren van nieuw aanbod   20/12/18                            
                                       
                                       
  P     7. Omgeving, infrastructuur, materialen   WI    7. Werkinstructies       F       7. Checklijsten        
  P 7.1 Gebouwen, werkruimtes en voorzieningen 20/12/18   WI 7.1 Temperatuurcontrole vaccins   20/12/18   CK 7.1 Toezichthoudend apotheker   20/12/18    
  P 7.2 Monitorings- en meetuitrusting   20/12/18   WI 7.2 Medicatie, vaccins en artikelen ontvangen 20/12/18   CK 7.2 Schoonmaak wekelijks-maandelijks   20/12/18    
  P 7.3 Hardware, software en bestanden   20/12/18   WI 7.3 Opslagbeheer van vaccins-voorraad 20/12/18   CK 7.3 Schoonmaak koelkasten   20/12/18    
  P 7.4 Materiaal en voorraadbeheer   20/12/18   WI 7.4 Recall       20/12/18   CK 7.4 Vaccins voorraad koelkast   20/12/18    
              WI 7.5 Schoonmaak protocol   20/12/18   CK 7.5 Voorraad artikelen     20/12/18    
              WI 7.6 Handhygiene     20/12/18   CK 7.6 Temperatuurcontrole vervoer vaccins 20/12/18    
                                       
                          CK 7.8 Houdbaarheid voorraad   20/12/18    
                                       
                          CK 7.10 Batchnummers vaccin noteren   20/12/18    
                                       
                                       
  P     8. Inkoop en uitbesteding     WI     8. Werkinstructies       F    8. Formulieren          
  P 8.1 Inkoop, uitbesteding en beoordeling   20/12/18   WI 8.1 Medicatie, vaccins, artikelen bestellen 20/12/18   F 8.1 Klachten-opmerkingen leverancier-uitbesteder 20/12/18    
                          F 8.2 Leveranciers-uitbesteders beoordeling 20/12/18    
                          F 8.3 Arts-verklaring (EN)     20/12/18    
                                       
                                       
  P    9. Gedocumenteerde informatie     WI    9. Werkinstructies       B    9. Bijlagen          
  P 9.1 Beheersing van gedocumenteerde informatie 20/12/18   WI 9.1 Format documenten     20/12/18   HKZ normen zijn op te vragen bij directie        
  P 9.2 Onderhoud Kwaliteitsmanagementsysteem 20/12/18   WI 9.2 Overzicht gedocumenteerde informatie 20/12/18                
                                       
                                       
                                       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *