Stg. ROC Summa-College

Stg. ROC Summa-College

Hepatitis B en A

Informatie voor beroepsgebonden risicogroepen voor Stichting ROC Summa-College

Maak direct een afspraak

Wat is Hepatitis B?

Hepatitis B is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het zeer besmettelijke Hepatitis B virus . 
Bekijk onze uitleg in de volgende video

{mp4}film-uitleg-hepatitisB{/mp4}  

Hoe krijg je het?
Het Hepatitis B-virus komt voor in bloed, sperma, voorvocht en vaginaal vocht. Hepatitis B kan worden overgedragen door onveilig seksueel contact, bloedcontact of bloedproducten. Je kunt bijvoorbeeld besmet raken door prik-, snij, spat- of bijtincidenten. Het virus kan ook rond de bevalling overgedragen worden van moeder op kind. Een kleine hoeveelheid besmet bloed in een wondje is al voldoende om een infectie te veroorzaken. 

Wat zijn de klachten en mogelijke gevolgen?
Hoewel besmetting met het virus ongemerkt voorbij kan gaan, kan Hepatitis B leiden tot een acute of chronische infectie. De verschijnselen van acute Hepatitis B zijn moeheid, grieperig gevoel, slechte eetlust, spier- en gewrichtspijnen, misselijkheid en buikklachten. Ook kan er soms sprake zijn geelzucht, donkere urine en licht gekleurde ontlasting. Klachten kunnen een paar weken tot maximaal 6 maanden aanhouden.
Bij 5 tot 10% van de mensen die besmet zijn geraakt, geneest Hepatitis B niet vanzelf. Er ontstaat dan een chronische infectie. De meeste mensen hebben weinig klachten of zijn alleen wat moe. In sommige gevallen kan chronische Hepatitis B echter leiden tot verlittekening van de lever en/of leverkanker. Mensen met chronische Hepatitis B kunnen nog steeds andere mensen besmetten.
Hepatitis B vaccinatie is sinds 2011 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Wat is Hepatitis A:

Hepatitis A is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het Hepatitis A virus.

Hoe krijg je het? 
Het virus komt bij besmette personen voor in de ontlasting en bloed. Besmetting kan plaatsvinden via met ontlasting besmet materiaal b.v: (speelgoed, handvaten, scoop) en handen en door het eten en drinken van besmet voedsel of water. De kans op besmetting neemt toe naarmate de hygiënische omstandigheden slechter zijn.

Wat zijn de klachten? 
Volwassenen voelen zich niet lekker, hebben koorts, een grieperig gevoel, minder trek in eten en hebben last van vermoeidheid, misselijkheid en buikklachten. Ook kan er sprake zijn geelzucht, donkere urine en licht gekleurde ontlasting. Hepatitis A duurt in de meeste gevallen niet langer dan 6 weken, maar vermoeidheid kan langer aanhouden. Jonge kinderen hebben vaak geen klachten. 
Hepatitis A vaccinatie is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

In sommige werkveldgebieden loop je naast Hepatitis B ook extra risico op besmetting met Hepatitis A. 
Hepatitis A vaccinatie wordt tevens aangeraden wanneer je op vakantie of stage gaat naar een Hepatitis A gebied zoals Turkije, Egypte, Kroatië en verder (bv. Thailand). 
Hepatitis A vaccinatie beschermt je voor tenminste 40 jaar.
 Je kunt je nu voordelig tegen Hepatitis A beschermen bij ons.


De kosten hiervoor zijn € 90, en deze kosten moet je in principe zelf betalen.
 Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden deze vaccinatie geheel of gedeeltelijk in aanvullende pakketten. Je kunt deze kosten declareren bij je eigen ziektekostenverzekering.
 
Wil je gebruik maken van deze aanbieding, zorg dan dat je een pinpas bij je hebt of 90 euro contant bij de eerste keer dat je gevaccineerd wordt.
 Wij regelen dan dat je een factuur krijgt voor je ziektekostenverzekering.
 Je ontvangt deze factuur van ons per mail waarna je deze kunt indienen bij je zorgverzekeraar

Is er een beroepsgebonden risico? 

Bij sommige beroepen loopt men een hogere kans op besmetting en wordt vaccinatie aanbevolen voor Hepatitis B en in enkele gevallen voor Hepatitis A. Voor sommige beroepen kan het zelfs noodzakelijk zijn om preventief te vaccineren tegen Hepatitis B. De werkgever of onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de invoering van preventieve maatregelen en een vaccinatiebeleid voor op de werkvloer. 
Volgens het Arbo omstandighedenbesluit is de werkgever verplicht Hepatitis B-vaccinatie aan te bieden aan iedere werknemer als zij aan het Hepatitis B virus blootgesteld kunnen worden (na risico inventarisatie en -evaluatie). Voor Hepatitis A is er geen aparte arbobeleidsregel geformuleerd.

Onder andere de volgende (para) medische beroepen waar men blootgesteld wordt aan bloed lopen verhoogd risico opHepatitis B, zoals bijvoorbeeld:

• Artsen, verpleegkundigen en paramedici die regelmatig met humaan bloed of met bloed verontreinigd patiëntenmateriaal in aanraking komen en hun medewerkers; 

• Werknemers van diagnostische- en researchlaboratoria

• Verloskundigen en kraamverzorgenden; 

• Tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten en indirect bij de tandheelkundige patiëntenzorg betrokkenen;

• Studerenden c.q. stagiaires voor bovenstaande beroepen;

• Werknemers die proefdieren verzorgen in laboratoria waar met het Hepatitis B-virus gewerkt wordt; 

• Werknemers die in ziekenhuizen schoonmaakwerkzaamheden verrichten of afval verwijderen of mogelijk besmet patiëntenmateriaal vervoeren;

• Werknemers die niet-gefixeerd, potentieel besmet pathologisch materiaal vervoeren; 

• Thuis- en wijkzorgverzorgenden

Onder andere de volgende arbeidsgerelateerde risicogroepen lopen verhoogd risico op Hepatitis A:

• rioolarbeiders

• zakenreizigers

• personeel kinderdagverblijven, verzorgers, begeleiders

• schoonmakers

• endoscopisten 

De aard van de werkzaamheden bepaalt of een functie valt onder een risicovormende functie. Overleg met je arts of vaccinatiecentrum welke vaccinaties in jouw geval geadviseerd worden.

Waarom is het verstandig om je te vaccineren? 

Wist je dat het Hepatitis B virus 100 maal zo besmettelijk is als HIV bij bloedcontact?5 Besmetting via bloedcontact met Hepatitis B is een beroeps- risico voor (toekomstige) medewerkers in de (para) medische zorg en zorgverleners. Bij sommige beroepen kan er een verhoogde kans zijn op Hepatitis A, zoals mensen die werken in de kinderopvang, schoonmakers en endoscopisten. 
Ga je of ben je van plan om tijdens je (para) medische studie stage lopen in het buitenland? Dan kan het raadzaam zijn om te checken of er aanvullende vaccinaties, geadviseerd worden. 

Wat kan je er tegen doen? 
Het nemen van hygiënische maatregelen, het vermijden van risicovol gedrag en vaccinatie kunnen Hepatitis A en B helpen voorkomen. Naast het gebruik van naaldenbekers zijn het gebruik van persoonlijke beschermende middelen (handschoenen, bril, mondkapje etc.) belangrijk. 
Indien er een mogelijke kans is om tijdens het werk of stage risico te lopen op de infectieziekte Hepatitis A of B kan je er voor kiezen om je hier tegen te vaccineren. Tegen beide infectieziekten zijn er vaccins beschikbaar. Dit kan op kosten zijn van je werkgever of mogelijk (deels) vergoed worden door je (aanvullende) zorgverzekering. Vaccineren kan via je huisarts, werkgever, GGD of ander vaccinatiecentrum. 

Frequently Asked Questions

{slider Waarom moet ik gevaccineerd worden tegen Hepatitis B?}

De vaccinaties zijn niet verplicht maar we raden het je dringend aan je te laten vaccineren tegen Hepatitis B. In je opleiding en op je toekomstige werkplek loop je verhoogd risico op het oplopen van Hepatitis B. Daarom adviseren we je ook om na de vaccinatiereeks, een bloedcontrole te doen om te zien of je voldoende antistoffen hebt aangemaakt om beschermd te zijn {slider Ik kan niet op de vaccinatie-dag op school komen, wat nu?} Alle studenten worden dringend verzocht naar school te komen voor de vaccinatie. Kun je niet op de geplande vaccinatiedag op school langs komen, informeer dan per mail of telefonisch met vaccinatiecentrum.nl naar alternatieve mogelijkheden. Indien je ervoor kiest om je niet te laten vaccineren, stuur dan even een mailtje.
Mailadres: info@vaccinatiecentrum.nl Tel nr: 085 9020303 {slider Ik ben al gevaccineerd tegen Hepatitis B, hoef ik nu niet langs te komen?} We adviseren alle studenten om langs te komen. Misschien heb je namelijk nog een herhaalvaccinatie nodig of een titerbepaling (bloedafname).
Vul de gezondheidsverklaring in en neem het vaccinatiebewijs mee naar je afspraak, op basis hiervan beoordelen we wat de vervolgstappen zijn. {slider Ik heb al een titerbepaling gehad voor Hepatitis B, hoef ik nu niet langs te komen?} Heb je al Hepatitis B vaccinaties en de titerbepaling gehad? Stuur ons dan per mail je naam, geboortedatum, een kopie van je vaccinatiebewijs/boekje (of de data waarop je gevaccineerd bent) én je titerbepaling naar: info@vaccinatiecentrum.nl zodat we je dossier compleet kunnen maken.
In sommige gevallen adviseren we nog een booster Hepatitis B vaccinatie. {slider Kan ik ergens anders bloed laten afnemen?} Wanneer je door ons bloed laat afnemen voor de titerbepaling óf wanneer je dit laat doen op een SHO-prikpost worden de kosten hiervan vergoed. Laat je elders bloedprikken, bij de huisarts bijvoorbeeld, dan zijn de kosten voor jezelf. {slider In mijn vaccinatieboekje staat dat ik levenslang beschermd ben, hoef ik nu niet langs te komen?} We adviseren alle studenten om langs te komen. Misschien heb je namelijk nog een herhaalvaccinatie nodig of een titerbepaling (bloedafname).
Vul de gezondheidsverklaring in en neem het vaccinatiebewijs mee naar je afspraak, op basis hiervan beoordelen we wat de vervolgstappen zijn. {slider Hoeveel vaccinaties heb ik nodig?} Hepatitis B is een serie van 3 vaccinaties, in principe gegeven in maand 0-1-6 waarna het bloed in maand 7 wordt gecontroleerd op antistoffen.
Soms kan het schema iets afwijken. {slider Moet ik betalen voor de vaccinaties?} De Hepatitis B-vaccinatie wordt door je opleiding betaald; de Hepatitis-A moet je zelf betalen. {slider Moet ik betalen voor de titerbepaling?} De titerbepaling wordt alleen vergoed wanneer je bloed laat afnemen door ons óf door de SHO. Laat je elders bloedprikken, bij de huisarts bijvoorbeeld, dan zijn de kosten voor jezelf. {slider Moet mijn ouder/voogd de intake ondertekenen?} Nee, dit is niet nodig indien je 16 jaar of ouder bent. {slider Ik ben erg bang voor prikken, mag ik iemand meenemen} We werken met zeer ervaren verpleegkundigen die jou gerust kunnen stellen. Het is niet nodig om iemand mee te nemen. Het is wel belangrijk dat je dit aangeeft en dat kun je doen op de gezondheidsverklaring. {/sliders}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *