Disclaimer

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nooit worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

De gepubliceerde gegevens mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand en/of gepubliceerd worden, in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, door fotokopie├źn, elektronisch, mechanisch, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van vaccinatiecentrum.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *