De corona campagne van de overheid

De corona campagne van de overheid

Samen krijgen we het virus onder controle. Dit is de slogan die de overheid vanaf het begin heeft gebruikt om deze pandemie te bestrijden.
Daar is het in mijn ogen al fout gegaan. Een virus laat zich niet zomaar controleren. 


Zeker niet als het gaat om een nieuw virus. Omdat we de eigenschappen en het karakter niet kennen. Hiervoor is tijd nodig. Heel veel tijd.
Het is als het ware als in een relatie. Om elkaar te leren kennen en kunnen doorgronden heb je heel veel tijd nodig. Dit gaat met vallen en opstaan. Als de overheid hierin een direct beroep doet op de burger dan worden we medeverantwoordelijk gemaakt. Ook voor de dingen die misgaan. Dat werkt demotivatie in de hand. Want omdat het zeer onzeker is hoe het virus zich gedraagt, kan het in wezen alle kanten op gaan. Als het dan misgaat en bijvoorbeeld de besmettingscijfers lopen op (wat in wezen heel normaal is bij een virus wat we nog niet goed kennen) krijgt iedereen het gevoel dat we het niet goed doen en raken veel mensen, zeker als het lang duurt gedemotiveerd en gedesillusioneerd. Ze gooien de kont tegen de krib en geloven er niet meer in. Weer regels en maatregelen die niet helpen. We raken boos en geïrriteerd op de overheid en op mensen die zich niet aan de afgesproken regels houden.
Veel jonge mensen gaan zich schuldig voelen als ze zich niet aan de regels of afspraken houden. Raken nog meer gedemotiveerd en er ontstaat al snel een gevoel van onmacht bij iedereen. We houden het niet vol en het gaat niet lukken.

Het is belangrijk dat we beseffen dat cijfers en regels ons geen duidelijkheid gaan verschaffen. De medewerking vragen van iedereen is wat anders dan iedereen medeverantwoordelijk maken. Een realistisch beeld scheppen dat het een lang proces is van vallen en opstaan en waarbij het geen wedstrijd is tussen landen wie dit het beste doet.

Dit blog is geen kritiek op de overheid. Maar het is in mijn ogen belangrijk om kritisch te kijken naar hoe om te gaan met iets wat we niet kennen en waarbij het van belang is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door iedereen verantwoordelijk te maken voor het onder controle krijgen van dit virus ondermijn je de motivatie om het vol te houden.

Laten we in ieder geval leren van deze crisis. Laten we evalueren en een plan maken zodat we klaar zijn voor als we in de toekomst nogmaals op de proef gesteld worden door iets wat ons allemaal raakt. Er moet vooral gekeken worden hoe we draagvlak creëren bij iedereen als de impact en de paniek groot is en de toekomst onzeker.

Marchel Ratering, geregistreerd reizigersverpleegkundige en directeur vaccinatiecentrum.nl

Geschreven in april 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *